مستر پی اس

جلد کتاب

image

توضیحات

طراحی جلد کتاب تدوین شده توسط اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی ربع رشید
.
اولین حالت فیزیکی که مخاطبان با کتاب شما برقرار می کنند، جلد کتاب است. به همین منظور جلد باید تصاویر جذابی داشته باشد و مفهوم کلی کتاب را در یک نگاه به مخاطب برساند.
#فتوشاپ #کتاب #جلدکتاب #جلد_کتاب #طراحی_جلد_کتاب #موسسه_آموزش_عالی_ربع_رشید